Er zijn maar weinig mensen die graag belasting betalen. Het draaiende houden van uw onderneming en financieel ‘voldoende vet’ op de botten zijn belangrijker. Daarom heeft u recht op zelfstandigenaftrek en andere interessante aftrekposten die uw belastbaar inkomen kunnen verlagen, al stelt de overheid daar ook paal en perk aan.

Dit zijn de wijzigingen voor 2022:

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Een lichte daling van het basistarief in box 1. Over uw inkomsten tot 69.398 euro betaalt u in 2022 geen 37,10 procent, maar 37,07 procent belasting. Het toptarief wijzigt niet. Heeft u meer inkomen dan 69.398 euro, dan betaalt u het tarief van 49,50 procent.

Afbouw tarief aftrekposten

Aftrekposten leiden tot een lager inkomen en minder inkomstenbelasting. Na de jaarwisseling zijn aftrekposten voor ondernemers met een inkomen van meer dan 69.398 euro nog maximaal voor 40 procent aftrekbaar. U moet denken aan:

  • zelfstandigenaftrek;
  • aftrek speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • stakingsaftrek;
  • mkb-winstvrijstelling.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Als ondernemer heeft u recht op zelfstandigenaftrek. Over 6.670 euro van uw winst hoefde u tot nu toe geen belasting te betalen. Vanaf 2021 wordt deze zelfstandigenaftrek langzaam afgebouwd tot 3.240 euro. In 2022 daalt de maximale zelfstandigenaftrek naar 6.310 euro.

Hogere percentages milieu-investeringsaftrek (MIA)

Steeds meer ondernemers hebben aandacht voor het milieu. Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kunt u gebruikmaken van de MIA. U mag een percentage van de investeringskosten van uw winst aftrekken, waardoor u minder inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting betaalt.

De MIA heeft nu nog drie aftrekpercentages: 13,5 procent, 27 procent en 36 procent. De percentages worden komend jaar verhoogd naar: 27 procent, 36 procent en 45 procent.

Nieuw bijtellingspercentage elektrische auto

Rijdt u met een elektrische auto van de zaak per jaar meer dan 500 privékilometers? Dan ziet de Belastingdienst die kilometers als inkomen. Daarover moet u belasting betalen in de vorm van een bijtelling. Het bijtellingspercentage stijgt in 2022. Ook de daaraan gekoppelde cataloguswaarde wijzigt.

Vanaf 2022 geldt een percentage van 16 procent bij een cataloguswaarde van een auto tot 35.000 euro. Is uw auto duurder dan bedraagt de bijtelling 22 procent over het bedrag boven 35.000 euro.

Tariefopstap vennootschapsbelasting naar 395.000 euro

De tarieven voor vennootschapsbelasting blijven gelijk. Maar het tarief van 25 procent gaat in 2022 pas gelden bij winsten hoger dan 395.000 euro en niet al bij 245.000 euro. Dit betekent dat bedrijven tot een winst van 395.000 het vpb-tarief van 15 procent betalen.

Go to top